کۆمپانیای پاتریس

  • ئامێری سکانی پەنجەمۆر SLK20R
  • توانای کارکردن لە روناکی زۆر
  • سنسەری دەژ بە ساختەکردن (Silk ID)
  • توانانی ناسێنەوەی پەنجەمۆری وەشک ، شێدار ، برێندار
  • توانای ناردنی پەنجەمۆرکان بۆ ئامێری پەنجەمۆری هاتن و چوونی کارمەندان
  • پۆرتی USB
  • هەبوونی پروگرامی تایبەت